Verbit

  • Prezi-tiedosto verbin taivutuksesta (esim. kieliopin kertaukseen, muistiinpanojen lähteeksi, itseopiskeluun):
  • Sama, yllä oleva Prezi-tiedosto verbin taivutuksesta opetusvideona (kesto 8:46):

  • Prezi-tiedosto verbin taivutusmuotojen käytöstä ja aikamuodoista:

  • Sama, yllä oleva Prezi-tiedosto verbin taivutusmuotojen käytöstä opetusvideona (kesto 7:52):

  • Verbin taivutus ja aikamuodot. Moniste tehty liiketalouden Klipp Plus -kirjan sanaston pohjalta. (DOC) (PDF)
  • Aikamuotoharjoitus perusverbeillä. (PDF) Lähde: Edu.fi
  • Tavallisimpia verbejä kuvitettuina (perus- ja imperfektimuodot). (PDF) Lähde: Edu.fi.
  • Verbin taivutus ja aikamuodot. (DOC) (PDF)
  • Kielioppi- ja harjoitusmoniste apuverbeistä. (DOC) (PDF)